گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست…
بيايم شب عيدي دست ديگر بگيريم…

منبع: سایت محفل غم

از دست فروش های خانم خرید.کنید
این زن عفت خودش را حفظ کرده…

و بجای تَن فروشی
دست فروشی میکند

یک لیف برای ما قیمتی ندارد..
اما او باهمان پول…زندگی اش را میچرخاند

منبع: سایت محفل غم

کجاست اون معصومیت ٬ اون صمیمیت ٬اون عشق و سادگی که تو وجود تک تکمون بود .
چی میشد با زیاد شدن سن و سالمون خصوصیات خوبمون کم نمیشد !!!

منبع: سایت محفل غم

میگویند فرشته ها همیشه هستند و برایت ازخدا آرزوهای زیبا تمنا میکنند…
فرشته اول مادر و فرشته دوم پدر.
دستهایشان آنقدرگرم است و قلبهایشان آنقدربزرگ
که بادعایشان عاقبتمان بخیر میشود.

منبع: سایت محفل غم

کودکی در حال مرگ از فرط گرسنگی و لاشخوری که برای مرگش ثانیه شماری میکند.

کوین کارتر (عکاس) چند ماه پس از ثبت این عکس به افسردگی شدیدی مبتلا شد و خودکشی کرد !

 

منبع: سایت محفل غم