آیت الله مجتهدی تهرانی(ره):

🔶 وقتی بعضی ها از قبرشان بیرون می آیند میبینند یک نفر جلو دارد می رود اما او را نمیبینند. آن فرد به او می گوید بیا !

✅بشارت می دهیم تو را به کرامت و بهشت.

👈یک دختری جهیزیه نداشت؛ تو جهیزیه او را تهیه کردی و حتی کسی هم نفهمید، من را که می بینی آن شادی ای هستم که در دل آن بنده خدا ایجاد کردی.

🔶 جلو می رود و راه را باز می کند و او را به بهشت می برد. آدم باید سعی کند نیازمندان را خوشحال کند.

🔹با صدقه
🔹با دادن گوشت قربانی به نیازمندان
🔹 با دادن جهیزیه
🔹با حل کردن مشکلات مردم
🔹با وام دادن به نیازمندان.

منبع: سایت محفل غم